HET SCHOOLVAK NEDERLANDS.NL

Beste docent-collega’s,

Over een paar weken begint de hectische tijd van de eindexamens. Voordat die aanbreekt, willen we jullie vragen jullie reactie te geven op een aantal ideeën over het examen Nederlands op vmbo-, havo- en vwo-niveau. ‘We’ zijn het sectiebestuur Nederlands van de vereniging Levende Talen en de docenten van Nederlands Nu!, voortgekomen uit de facebookgroep Leraar Nederlands.

Op de docentenconferentie Nederlands Nu! op 18 juni 2016 heeft een grote groep docenten gediscussieerd over het examen. De discussie hebben we voortgezet met CvTE, Cito en SLO. Al deze gesprekken hebben geleid tot bepaalde wensen voor het schoolvak en de examens Nederlands. Voordat we verdere stappen zetten, willen we graag peilen in hoeverre er voor deze voorlopige ideeën draagvlak is onder docenten. We willen je daarom vragen de enquête in te vullen:  https://nl.research.net/r/evaluatie-examen-Nederlands

Over de uitkomsten van die peiling willen we ook nog graag op korte termijn met docenten overleggen. Daarvoor organiseren wij een tweetal regiobijeenkomsten in juni 2017 met docenten. In de enquête vind je de precieze data en locaties.

Het invullen van de enquête kost je een minuut of tien. We zijn erg benieuwd naar je mening!

Als je vragen hebt over deze enquête, kun je die mailen aan bureau@levendetalen.nl

Hartelijk dank,

Namens Nederlands Nu!
Arnoud Kuijpers, Christine Brackmann, Lotte Velthuizen

Namens het Sectiebestuur Nederlands van Levende Talen
Hans Goosen en Hanneke Gerits

Aanmelden #NLNU Dag van de drive!

Wat: Dag van de Drive. Flitsworkshops en samen lesmateriaal maken.
Waar: Grensweg 2 in Arnhem
Wanneer: 26 november 2016
Kosten: 15 euro

Leraren Nederlands hebben het afgelopen jaar flink van zich laten horen. Er was een conferentie in juni (wordt vervolgd komend voorjaar!), er was de enorme ontwikkeling van de Facebookgroep en er was de alsmaar uitdijende Drive met lesmateriaal.
Uit de evaluatie van de conferentie van afgelopen juni bleek dat er ook behoefte was aan een dag samen mooi lesmateriaal maken. #NLNU organiseert daarom op zaterdag 26 november een onderwijsmaakdag onder de titel: #NLNU Dag van de Drive!

Er is op deze dag plek voor ongeveer 125 leraren Nederlands. Ook nodigen wij 25 lerarenopleiders Nederlands en studenten van de lerarenopleiding Nederlands van harte uit om deel te nemen! In totaal is er dus plek voor 150 personen.

Meld je aan! Let op! Vol is vol. De kosten voor deze dag bedragen 15 euro. Je aanmelding is definitief als we je inschrijfgeld ontvangen hebben. Maak 15 euro over naar NL 07 RABO 0106 8587 18 t.n.v. J.W.J.P. van Rooij uit Tilburg o.v.v. #NLNU Dag van de Drive.

We hebben er veel zin in, tot over een maand!

TEAM #NLNU

Aanmelden